Actievoorwaarden Rock 'n Rolle winactie "Win een winter lang Rock 'n Rolle Rebel"

Win 4 maanden lang 18 flessen Rock 'n Rolle Rebel per maand. Van November tot en met Februari. Dat zijn 72 flessen helemaal voor jou alleen

De winactie wordt uitgeschreven door Brands with attitude. Op de winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Win een winter lang Rock 'n Rolle Rebel” actie (verder te noemen: de “Win Actie”) van Brands with attitude (verder te noemen: “de Organisator”).

2.
• Deelname aan de actie is gratis.
• Deelname vindt plaats wanneer je @rocknrollewine op Instagram en Facebook volgt en je jouw gegevens invult op de landingspagina.

3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

5. De winactie ‘Win een lang lang Rock 'n Rolle Rebel’ loopt van 07-11-2019 t/m 30-11-2019. 

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. De winnaar wordt op 30-11-2019 gekozen door third-party authority https://www.randomdraws.com/.

8. De prijswinnaar dient zich via whatsapp, email, facebook messenger te melden. Winnaars worden bekend gemaakt via facebook, instagram en onze website www.rocknrolle.shop.

9. Brands with attitude kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

10. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Brand with attitude hiervoor zorgdragen.

13. Medewerkers van de organisator zijn uitgesloten van deelname.

14. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door Brands with attitude, en haar deelnemende partners voor deze actie en om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en worden niet verstrekt aan derden. 

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Brands with attitude.

16. Brands with attitude handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.


17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact op worden genomen via info@rocknrolle.shop

Voorwaarden prijs:

Win een winter lang Rock 'n Rolle Rebel”.
• Iedere eerste dag van de maanden December, Januari, Februari en Maart worden 18 flessen Rock 'n Rolle Rebel uitgeleverd.